Materialendoktor Eddy Brinkman aanwezig op vakbeurs Materials 2017

Materials 2017 is dé plek om direct oplossingen te vinden voor uw materiaaluitdagingen. Zo kunt u uw uitdaging voorleggen aan een van onze 3 Materiaaldoktoren, beide dagen te vinden op de Mikrocentrum stand. Deze Materialendoktoren helpen u met het stellen van de juiste diagnose en geven u gratis behandeladvies. Neem uw uitdaging dus mee naar de beurs en ga direct aan de slag! In dit blog stellen we graag Materialendoktor Eddy Brinkman, technical writer bij Betase B.V. aan u voor, en aanwezig op 31 mei op de vakbeurs Materials 2017.

Mijn naam is Eddy Brinkman, ik heb een chemische achtergrond en heb me aan de universiteit, binnen onderzoeksinstituten en het technisch MKB, verdiept in de anorganische materiaalkunde. In de afgelopen jaren heb ik als bestuurslid en later als voorzitter van de Bond voor Materialenkennis – een vereniging die materiaalkundige kennis overdraagt, vooral door bijeenkomsten met lezingen te organiseren – een goed overzicht gekregen van wat er leeft in de materiaalkundige wereld in Nederland en Vlaanderen.

In mijn dagelijkse werkzaamheden help ik als technisch schrijver binnen mijn eigen bedrijf Betase B.V. de marketingafdelingen van technische bedrijven, door in heldere taal over ingewikkelde, nieuwe of dure technologie te schrijven. Mijn materiaalkundige boek ‘Kennismaken met materialen‘ is op de vakbeurs Materials 2016 gelanceerd. Daarnaast vertaal ik technische documentatie tussen het Nederlands en Engels. Sinds 2014 ben ik voorzitter van de Nederlandse Keramische Vereniging voor kennisoverdracht op keramisch gebied.

Wat zijn de meest voorkomende materiaalproblemen?
Dat niet het goede materiaal is gekozen, bijvoorbeeld omdat een goede kennis van materialen ontbreekt of omdat er simpelweg voor een goedkopere – en niet altijd de beste – optie is gekozen. Ik hoop dat dit naar voren komt bij de consultaties van de Materialendoktoren op 31 mei en 1 juni op de vakbeurs Materials, om daar een oplossingsrichting voor te bieden – en zo mogelijk door te verwijzen naar deelnemers op de vakbeurs voor een daadwerkelijke oplossing. Vergelijk het maar met een huisarts die doorverwijst naar een specialist.

Hoe komt u tot de juiste materiaalkeuze?
Dat hangt af of u een geheel nieuwe keuze moet maken of dat u al een oplossing heeft die net niet helemaal voldoet en die dus moet worden omgewerkt. Materiaalkunde gaat altijd over de relatie tussen (micro)structuur, eigenschappen en toepassingen van materialen. Uit de toepassing volgt het pakket aan eisen of eigenschappen waaraan een materiaal moet voldoen: wat is de maximale gebruikstemperatuur, tegen welke maximale mechanische belasting moet het kunnen, moet het materiaal elektrisch geleidend of juist isolerend zijn? De microstructuur bepaalt voor een aanzienlijk deel de uiteindelijke materiaaleigenschappen en het is nu juist de kunst om op kleine schaal, middels het vervaardigen van het materiaal, aan de juiste knoppen te draaien om de goede – of betere – materialen te krijgen. Kennis van al deze stappen leidt tot de juiste materiaalkeuze.

Waar liggen de uitdagingen voor de nabije toekomst?
Aansluitend op het voorgaande: ik denk dan ook dat gebrek aan kennis en ervaring om tot een goede materiaalkeuze te komen een probleem is en dat de beschikbaarheid van voldoende mensen met kennis binnen de keten (micro)structuur / eigenschappen / toepassingen van materialen een uitdaging vormt. Kennisoverdracht en (praktische) scholing kan hier een oplossing voor zijn.

Hoe verhouden de vier pijlers van de beurs zich tot elkaar?
De vier pijlers ‘materialen, testen, oppervlaktetechnieken en verbinden’ hebben elkaar nodig. Wanneer u bezig bent om een (nieuw) materiaal te ontwikkelen, dan weet u pas of het materiaal voldoet nadat u het getest heeft. Karakteriseren en testen is onderdeel van materiaalontwikkeling. Daarnaast kan het buitenoppervlak van een materiaal een behandeling ondergaan om het materiaal tegen de ‘boze buitenwereld’ te beschermen – harder of slijtvaster te maken, of meer bestand tegen corrosie – of om het uiterlijk mooier te maken met een verflaag. Verbindingstechnieken zijn belangrijk omdat producten meer en meer uit verschillende materialen bestaan, en de afzonderlijke componenten degelijk aan elkaar vast moeten zitten om het product als geheel te laten functioneren.

Waarom kan Materials 2017 bezoekers verder helpen?
Ik denk dat de breedheid van deze beurs ook direct z’n grote kracht is. Materialen zitten overal in en hebben dus een breed toepassingsgebied. Op één plek, op deze vakbeurs is een weelde aan kennis en ervaring op materialengebied gebundeld, zowel bij de bedrijven op de beursvloer als in de lezingen van het congresprogramma. Wanneer u als bezoeker naar afloop naar huis gaat, moet u minimaal een paar nieuwe ideeën hebben opgedaan of een oplossingsrichting hebben gevonden voor een probleem waar u mee zit. En dat kan een heel andere oplossing zijn dan u van tevoren zou hebben gedacht. Dat kan zowel betrekking hebben op nieuwe materialen (die pas over een langere tijd hun grootschalige toepassing vinden) als een snel oplossing die u het liefst ‘gisteren’ al had gehad.

Meld u nu aan voor een gratis bezoek aan Materials 2017!